Werkwijze

Door middel van gesprekken en methodieken zoals:  ontspanningsoefeningen, verhalen, bewegen, (spel)technieken, mijn intuitieve creativiteit, handreikingen en met humor reflecteer ik  jou, je kind  en/of gezin zonder oordeel of oplossing. De oplossing vind je in jezelf.

Kind-en gezinscoachtraject aan huis

Het coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 sessies. Deze sessies vinden 1x per 1-3 weken plaats. Van te voren is niet goed in te schatten hoeveel sessies er nodig zijn. Ieder kind en gezin is weer anders en elk proces verloopt op eigen wijze en in eigen tempo. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn dan gebeurd dit altijd in overleg met jou en je kind. Dit alles in overleg met jou.

  1. Het kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Als jullie na dit gesprek besluiten verder te gaan met mij, stuur ik je een intakeformulier toe. Nadat ik deze ingevuld ontvangen heb plan ik het intakegesprek.
  2. Het intakegesprek: Tijdens dit gesprek met elkaar wordt het ingevulde intakeformulier besproken. Vervolgens bespreek ik samen met u het aantal coachingssessies die er nodig zijn.
  3. Ik maak kennis met jouw kind/gezin. Als jouw kind/gezin geen klik ervaart dan bestaat er de mogelijkheid dat ik je doorstuur naar een passende kind- en gezinscoach uit mijn netwerk.
  4. De sessies; de eerste ontmoeting met het kind en/of gezin is een kennismakingssessie en staat het vertrouwen opbouwen centraal. De coach gaat samen met jou op zoek naar wat hij of zij wil leren en/of wil verbeteren. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders of gezinsleden. Ik ga uit van de behoefte van het kind/gezin en sluit daarbij aan. In de daarop volgende sessie(s) ga ik samen met jullie op zoek naar een antwoord/oplossing die bij jullie past. Op een speelse en leuke manier, die aansluit bij de interesses van het kind, en gezin ga ik met jullie aan de slag. Tijdens de sessies ontstaan er mooie, fijne ontdek- leer- en groeimomenten. Het kind en gezin ontdekken talenten en kwaliteiten en bouwt zelfvertrouwen op.
  5. Evaluatie/eind-gesprek. Na afloop van de coachingssessies volgt een eindevaluatie met kind en gezin. Hierin wordt met elkaar het proces en de vooruitgang besproken. Wanneer het kind weer op eigen kracht verder kan, in combinatie met ondersteuning van zijn of haar ouders, worden de sessies afgerond. Je krijgt na, het hulpverleningstraject een gratis leuk naslagwerk.
Indien ik tussentijds problemen signaleer die niet verbeteren of problemen waar ik niet voldoende kennis in heb, kan ik je verwijzen of overleggen met mensen in mijn netwerk. Dit netwerk bestaat uit professionele mensen die ieder een eigen specialisatie en ervaring hebben. Dit doe ik in overleg met je en vanuit het privacy regelement.

Telefonisch of online

Ik luister naar je hulpvraag. Door de juiste methodieken in te zetten kunnen we samen naar jouw nieuw begin werken.

Blog

© 2022 4-Coach. All Rights Reserved. Designed By heesch.online