Coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij we samenwerken aan het krijgen van inzicht, door:
 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Begeleiding en training zijn verwante begrippen, maar geen ander woord. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren, waarbinnen de coachee door het samenvoegen van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatisch werkt.

Waarom kind- en gezinscoaching

 • Om het beste uit jezelf te halen
 • Om in een vroeg stadium gezinnen bewust te maken van je belangrijke rol als ouder en je oplossend en herstellend vermogen op het gebied van geest en gezondheid
 • Omdat ik een doelgroep wil bereiken die voor onze toekomst zorgt
 • Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving
 • Ik wil de reguliere gezondheidszorg ondersteunen bij de toenemende zorgvraag
 • Omdat je met de juiste coaching veel problemen en intensievere zorg kunt voorkomen
 • Kinderen en ouders deskundig en snel horen zonder wachtlijst
 • Om kinderen en ouders die problemen ervaren in het regulier onderwijs te ondersteunen en te begeleiden
 • Omdat onderzoek heeft aangetoond dat de juiste coaching werkt!
Jong geleerd is oud gedaan

Blog

© 2022 4-Coach. All Rights Reserved. Designed By heesch.online